top of page
venna__process.png

Jak pracujeme

Transformujeme vaše potřeby a nápady do komplexních IoT řešení

Řekněte nám svou představu – my vymyslíme produkt

Očekávejte kompletní službu

Analýza vašich příležitostí a potenciálních rizik je prvním krokem každého projektu. Zaměřujeme se na nejlepší možný výsledek, na základě našich předchozích zkušeností.

Flexibilní přístup – díky použití stávajících komponentů z našeho portfolia snižujeme vaše náklady. Hledáme nejefektivnější způsob, jak je integrovat do vašich systémů.

Dodáme kompletní projekt zahrnující testování, nasazení a dokumentaci. Náš tým vyškolí vaše zaměstnance a zajistí aby technologie byla snadno ovladatelná.

Náš postup v 6 krocích

Step 1

1

Ptáme se na vaše potřeby

Sejdeme se dvakrát nebo třikrát, abychom probrali váš projekt. Abychom porozuměli vašim potřebám a omezením, klademe mnoho otázek. Čím více víme, tím lepší řešení můžeme navrhnout.

2

Dáme hlavy dohromady

Naši odborníci na software a hardware pro vás navrhnou řešení. Efektivita a dlouhá životnost jsou vždy na prvním místě. Pozor, můžeme navrhnout trochu jiné řešení, než jste si původně představovali. Pokud tomu tak je, vysvětlíme podrobně proč.

3

Prototypujeme a iterujeme 

Testování a iterace jsou vždy součástí vývoje hardwarových zařízení. Softwarové projekty začínají počáteční verzí aplikace nebo služby zpracování dat. Řešení pak iterujeme a zdokonalujeme. Fáze testování může odhalit nová omezení nebo potřeby, které vyžadují, abychom se vrátili k rýsovacímu prknu. To zajišťuje nejlepší výsledky.

4

Pilotní nasazení

Jakmile se prototyp ukáže jako životaschopný, následuje pilotní nasazení. Během této fáze se ujistíme, že technologie funguje podle očekávání. Tento krok předchází riziku chyb v plnohodnotné výrobě. U malých projektů tato fáze obvykle trvá několik týdnů. U velkých je pravděpodobnějších několik měsíců.

5

Výrobní nasazení

Nyní je čas na úplné nasazení u vašich uživatelů. Většinu času stačí jen škálovat. Podle našich zkušeností probíhá tato fáze hladce díky důkladné přípravě, ověření všech požadavků a předchozímu důkladnému otestování řešení.

6

Podpora a evoluce

Náš tým poskytuje technickou podporu a řídí celý proces nasazení. Poznatky získané během procesu nám pomáhají přizpůsobit řešení pro budoucí nasazení na základě vašich potřeb.

Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6

Některé z našich úspěšných projektů

bottom of page