top of page

Komunikace

Komunikační zařízení sbírají informace ze senzorů a komunikují s cloudem nebo s uživatelem

Gateway EWG 6

medicon__connect.png

433 / 868 MHz, vlastní šifrovaný rádiový protokol Chirp

Brána je srdcem instalace Energostack. Shromažďuje data prostřednictvím bezdrátového připojení ze všech senzorů na určitém místě. Každá Homebase odesílá přijatá data na cloudové servery k dalšímu zpracování prostřednictvím kabelového připojení k internetu.

 • Lehká instalace

 • Kompatibilní s Energostack sensors 

 • Žádné baterie

GatewayEWG6__exp01.png

Bezdrátově sbírá informace ze senzorů a komunikuje s cloudovou částí systému Energostack. Podporuje naši první generaci senzorů.

Gateway EWG 6-C

medicon__connect.png

433 / 868 MHz, vlastní šifrovaný rádiový protokol Chirp

Brána je srdcem instalace Energostack. Shromažďuje data prostřednictvím bezdrátového připojení ze všech senzorů na určitém místě. Každá Homebase odesílá přijatá data na cloudové servery k dalšímu zpracování prostřednictvím kabelového připojení k internetu.

 • Lehká instalace

 • Kompatibilní s Energostack sensors 

 • Žádné baterie

GatewayEWG6__exp01.png

Bezdrátově sbírá informace ze senzorů a komunikuje s cloudovou částí systému Energostack. Podporuje naši druhou generaci senzorů.

USB stick

medicon__connect.png

433 / 868 MHz, vlastní šifrovaný rádiový protokol Chirp

USB Stick sbírá data prostřednictvím bezdrátového připojení ze všech senzorů na určitém místě. USB Stick odešle přijatá data do počítače k dalšímu zpracování přes USB port.

 • Lehká instalace

 • Kompatibilní se senzory Energostack

 • Žádné baterie

USBstick__exp01.png

Bezdrátově shromažďuje informace ze senzorů a umožňuje aplikacím na připojeném počítači nebo bráně je zpracovávat.

Portasight

medicon__humidity.png
medicon__temp.png

Relativní vlhkost (%), teplota (°C)

Portasight je přenosný displej, který zobrazuje průběžně aktualizovaná data z cloudu shromážděná ze senzorů. Zobrazená data mohou pocházet ze senzorů mimo lokalitu.

Portasight sám měří vlhkost a teplotu a odesílá data do cloudu.

 • Chyba měření 2–5 %

 • Lehká instalace

 • Kompatibilní se senzory Energostack

 • 2 vstupy

 • Rádiové připojení přes bránu

 • Životnost baterie 2 roky 

Portasight__exp01.png

Uživatelský displej, přenosný, bezdrátový, bateriový.

bottom of page