top of page

Kvalita prostředí

Náš systém vám pomáhá chránit zdraví a bezpečnost obyvatel a zaměstnanců žijících a pracujících ve vašich prostorech. Monitorování prostředí v reálném čase.

Airsense CO2

medicon__co2.png
medicon__humidity.png
medicon__temp.png

Koncentrace CO2 (ppm), relativní vlhkost (%), teplota (°C)

Senzor je určen k měření vnitřní koncentrace CO2, vlhkosti a teploty. Senzor je napájen z baterie a naměřená data přenáší bezdrátově přes bránu do cloudu. Funkcionalita LED indikátoru je nastavitelná z uživatelské aplikace.

 • Chyba měření 2-5%

 • Barevný LED indikátor s nastavitelnou logikou

 • Lehká instalace

 • 1 vstup

 • 2 roky životnosti baterie

AirsenseCO2__exp01.png

Airsense CO₂ monitoruje teplotu, vlhkost a hladinu CO₂ v místnosti/budově

Airsense

medicon__humidity.png
medicon__temp.png

Relativní vlhkost (%), teplota (°C)

Senzor je určen k měření  vlhkosti a teploty v místosti. Senzor je napájen z baterie a naměřená data přenáší bezdrátově přes bránu do cloudu. 

 • Chyba měření 2%

 • Lehká instalace

 • 1 vstup

 • 2 roky životnosti baterie

Airsense__exp01.png

Airsense monitoruje teplotu a vlhkost v místnosti/budově

Lightsense

medicon__lighting.png

Intenzita světla (LUX)

Senzor je určen pro měření kvality vnitřního osvětlení. Senzor je napájen z baterie a naměřená data přenáší bezdrátově přes bránu do cloudu.

 • Chyba měření 2 %

 • Lehká instalace

 • 1 vstup

 • 5 let životnosti baterie

Lightsense__exp01.png

Lightsense monitoruje intenzitu světla v místnosti/budově.

Thermosense

medicon__temp.png

Teplota (°C)

Senzor je určen k měření vnitřní teploty. Senzor je napájen z baterie a naměřená data přenáší bezdrátově přes bránu do cloudu.

 • Chyba měření 2 %

 • Lehká instalace

 • 1 vstup

 • 5 let životnosti baterie

Termosense__exp01.png

Thermosense monitoruje teplotu v místnosti/budově.

Thermosense Waterproof

medicon__temp.png

Teplota (°C)

Senzor je určen k měření teploty ve vnějším prostředí. Senzor je napájen z baterie a naměřená data přenáší bezdrátově přes bránu do cloudu.

 • Chyba měření 2 %

 • Lehká instalace

 • Vodotěsný IP65

 • 1 vstup

 • 5 let životnosti baterie

ThermosenseWaterproof__exp01.png

Thermosense waterproof monitoruje teplotu ve venkovním prostředí.

Termosense Tripoint

medicon__temp.png

Teplota (°C)

Senzor je určen k měření teploty ve 3 bodech ve vnitřním i vnějším prostředí. Senzor je napájen z baterie a naměřená data přenáší bezdrátově přes bránu do cloudu.

 • Chyba měření 2 %

 • Lehká instalace

 • Vodotěsný IP65

 • 3 vstupy

 • 5 let životnosti baterie

ThermosenseTripoint__exp01.png

Thermosense tripoint monitoruje teplotu ve 3 bodech. Voděodolný.

Motionsense

medicon__motion.png

Pohyb (binární)

Senzor je určen pro detekci přítomnosti pohybu v interiéru. Hlavním měřeným údajem je počet zaznamenaných pohybů.

 • Chyba měření 5 %

 • Lehká instalace

 • 1 vstup

 • 5 let životnosti baterie

Presensense__exp01.png

Motionsense monitoruje pohyb v místnosti/budově.

Floodsense

medicon__flood.png

Přítomnost vody (binární)

Senzor je navržen pro detekci zaplavení. Hlavním naměřeným údajem je přítomnost vody detekovaná sondou. Senzor je napájen z baterie a naměřená data přenáší bezdrátově přes bránu do cloudu.

 • Lehká instalace

 • 1 vstup

 • 5 let životnosti baterie

Floodsense__exp01.png

Floodsense detekuje únik vody a zaplavení.

bottom of page