top of page

Elektřina

Získejte kontrolu nad vaší spotřebou elektřiny, sbírejte data a analyzujte spotřebu či výrobu elektrické energie. Máme nabídku produktů pro potřeby projektů všech specifik a velikostí.

Energomaster__exp02.png

S IoT elektroměrem Energomaster jste připraveni čelit výzvám projektů chytrých měst a Průmyslu 4.0.

Energomaster

medicon__el.png

Spotřeba elektrické energie (kWh)

Univerzální inteligentní elektroměr Energomaster lze použít pro řadu aplikací, kde jsou potřeba rychlé a přesné informace o spotřebě nebo výrobě, volitelně doplněný o univerzální digitální vstupy a výstupy, tedy pro monitorování a řízení výroby. Energomaster je ideálním řešením pro Průmysl 4.0, chytrá města, mikrosítě, monitorování efektivity a další chytrá energetická řešení 21. století.

 • Chyba měření 1 %

 • Středně náročná instalace do rozvaděče

 • Rádiové připojení přes WiFi, NB-IoT, 2G

 • Necelé 4 pozice na DIN liště

 • 9 vstupů (fází)

 • Napájení z rozvaděče

Energomaster

Plnohodnotný čtyřsegmentový podružný elektroměr připojený k internetu s malým půdorysem a až 9 individuálně měřenými okruhy. Flexibilní pro různé aplikace všech velikostí.

Optosense

medicon__el.png

Spotřeba elektrické energie (kWh)

Optosense je určen pro připojení k elektroměrům se signální LED diodou indikující spotřebu energie. Má jeden vstup a hlavním měřeným údajem je souhrn impulsů z elektroměru. Senzor je napájen baterií a naměřená data přenáší bezdrátově přes bránu do cloudu.

 • Chyba měření v závislosti na použitém elektroměru

 • Kompatibilní s většinou elektroměrů

 • Lehká instalace

 • 1 vstup

 • 5 let životnosti baterie

Optosense__exp1.png

Připojte svůj stávající elektroměr k internetu. 1 optický vstup. Sledujte a analyzujte svou spotřebu nebo výrobu.

Optosense Duo

medicon__el.png

Spotřeba elektrické energie (kWh)

Optosense Duo je senzor určený pro připojení k elektroměrům se dvěma signálními LED indikujícími spotřebu a výrobu elektrické energie.

 • Chyba měření v závislosti na použitém elektroměru

 • Lehká instalace

 • 2 vstupy

 • 5 let životnosti baterie

OptosenseDual__exp1.png

Připojte svůj stávající elektroměr k internetu. 2 optické vstupy. Sledujte a analyzujte svou spotřebu a výrobu současně.

Optosense S0

medicon__el.png

Spotřeba elektrické energie (kWh)

Optosense S0 je senzor určený pro připojení k elektroměrům s pulzním bezpotenciálovým výstupem přes svorku S0. Má jeden vstup a hlavním měřeným údajem je počítadlo impulsů z elektroměru. Senzor je napájen z baterie a naměřená data přenáší bezdrátově přes bránu do cloudu

 • Chyba měření v závislosti na použitém elektroměru

 • Kompatibilní s většinou elektroměrů

 • Lehká instalace, vodotěsný IP65

 • 1 vstup

 • 5 let životnosti baterie

OptosenseS0__exp1.png

Připojte svůj stávající elektroměr k internetu. 1 pulzní vstup S0, druhá generace, vodotěsný. Sledujte a analyzujte svou spotřebu.

Powersense

medicon__el.png

Spotřeba elektrické energie (kWh)

Powersense měří zdánlivý elektrický výkon napájecího bodu připojením proudových transformátorů k 1 nebo 3 fázím.

 • Chyba měření obvykle 2-10%.

 • Lehká instalace

 • 1-3 vstupy

 • CT 80A, 300A

 • 5 let životnosti baterie

Powersense__exp1.png

Sledujte spotřebu jednotlivých okruhů. 3 vstupy, měří zdánlivý výkon, velmi snadná instalace, žádné vysokonapěťové připojení.

Powersense DC

medicon__el.png

Spotřeba elektrické energie (kWh)

Snímač Powersense DC monitoruje spotřebu energie zařízení napájeného stejnosměrným proudem pomocí až 5 převodníků stejnosměrného proudu. Senzor je napájen z monitorované DC lišty a naměřená data přenáší bezdrátově přes bránu do cloudu.

 • Chyba měření 2 %

 • Střední obtížnost instalace

 • 5 vstupů

 • Napájení z monitorované DC lišty

PowersenseDC__exp1.png

Změřte napětí a proudy DC obvodů v datových centrech, průmyslových budovách a dalších aplikacích se stejnosměrným proudem, jako jsou fotovoltaické a bateriové instalace.

Plugsense

medicon__el.png

Spotřeba elektrické energie (kWh)

Zařízení Plugsense slouží k měření spotřeby elektrické energie konkrétního spotřebiče. Umožňuje také na dálku ovládat připojení spotřebiče k elektrické síti. Senzor přenáší naměřená data bezdrátově přes bránu do cloudu.

 • Chyba měření 2 %

 • Lehká instalace

 • 1 vstup

 • Bez baterií

PlugsenseESO5__exp01.png

Změřte spotřebu jednotlivých spotřebičů. Podporuje také dálkové přepínání.

bottom of page