top of page

Powersense DC

Zařízení napájené stejnosměrným proudem (DC) v reálném čase monitorující spotřebu elektřiny.

Přehled projektu

 • Vývoj zařízení pro monitorování zařízení napájených stejnosměrným proudem (DC).

 • Součást Energomonitoru, IoT systému pro online sledování spotřeby energií.

 • Od února 2017 do ledna 2018 byly vyvinuty tři různé verze.

powersense-dc-title.png

Problém:
Proč sledování stejnosměrného proudu?

Energomonitor začal jako systém pro domácí a koncové uživatele. Jelikož většina zařízení doma funguje na střídavý proud, stačilo jeho sledování a Powersense od Energomonitoru se o tuto potřebu postaral. Postupem času získal Energomonitor více průmyslových a firemních klientů, což přineslo poptávku po stejnosměrném monitorování v reálném čase. Typické scénáře byly:

 • Fotovoltaika— monitorování stejnosměrného výstupu a jednotlivých obvodů

 • datová centra— Monitorování stavu baterie systému UPS a spotřeby energie

 • Instalace baterií— sledování nabíjení a vybíjení

 • Základnové vysílací a přijímací stanice(BTS) — monitorování rádiového zařízení

Klíčová rozhodnutí

 • Rozhodli jsme se provést vývojový proces iterativně, protože jsme potřebovali funkční prototyp co nejdříve.

 • Zařízení bude součástí ekosystému Energomonitor a bude využívat aplikaci Energomonitor pro sběr, ukládání a vizualizaci dat.

 • Vizuální design senzoru nebude prioritou. Po většinu času bude zařízení uzamčeno a skryto.

 • Použijeme DC převodníky třetích stran.

Klíčové vývojové kroky

První generace — prototyp
 • V únoru 2017 jsme vyrobili několik prototypů úpravou jednoho z našich stávajících zařízení. Upravili jsme jeho on/off vstup na analogový.

 • Prototyp obsahoval pouze jeden snímač Hallova jevu a nebyl schopen měřit vstupní výkon, pouze stejnosměrný proud. Rychlý přístup, hotovo do 14 dnů, ale zákazník byl spokojen.

 • Podle zpětné vazby od klienta bylo naše zařízení přesné s přesností 2 % — to je v porovnání s jinými zařízeními na trhu, která jsou 100× dražší.

Druhá generace
 • Nová generace zařízení, kterou jsme začali vyvíjet v červnu 2017, měla několik podstatných vylepšení.

 • Zařízení již mělo až 5 odnímatelných převodníků pro měření stejnosměrného proudu do 50 A včetně napětí, takže bylo možné počítat příkon zařízení. Uživatel může kalibrovat snímače. Zařízení konečně dostalo úctyhodné pouzdro, bylo možné jej připevnit na DIN lištu a využívat napájení napájené z monitorované lišty. Testy ukázaly < 2 % nepřesnosti.

Třetí generace
 • Po další zpětné vazbě od skutečných uživatelů jsme vyvinuli třetí generaci zařízení, dokončenou v lednu 2018. Přidali jsme funkce, o kterých jsme věděli, že díky nim bude zařízení uživatelsky přívětivější.

 • Začali jsme nabízet převodníky s rozsahem měření až 50 A, 100 A a 400 A s možností v budoucnu přidat další rozsahy. Sondy mají nyní digitální rozhraní a jsou zaměnitelné, což umožňuje kombinaci různých proudových rozsahů v rámci jednoho senzoru.

Rozvinutí

 • V současné době se Powersense DC prodává jako součást systému Energomonitor.

 • Senzor monitoruje spotřebu energie zařízení napájených stejnosměrným proudem pomocí až 5 převodníků stejnosměrného proudu.

 • Převodníky jsou k dispozici ve standardních průměrech včetně 8,5 mm, 21 mm a 40 mm, ale na vyžádání jsou k dispozici i jiné průměry.

 • Výkon se vypočítá jako součin naměřeného proudu a napětí. Naměřené napětí je stejné pro všech pět snímačů proudových převodníků.

 • Prostorově nenáročná a jednoduchá instalace bez nutnosti narušení hlídaných okruhů.

 • Napájecí zdroj je chráněn před nesprávnou instalací. Při instalaci se špatnou polaritou je jednotka chráněna před zkratem.

 • Hodnoty se měří každých 5 sekund.

 • Dosah rádiového spojení je až 100 m v závislosti na stínění stěn a elektromagnetickém rušení.

 • Vizualizaci dat zajišťuje aplikace Energomonitor s možností exportu přes API.

Výběr z historie vývoje

bottom of page